ગોપનીયતા નીતિ

IIGF આપમેળે કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિગત માહિતી (જેમ કે નામ, ફોન નંબર અથવા ઈ-મેલ સરનામું) કેપ્ચર કરતું નથી, જે આપણને વ્યક્તિગત રીતે ઓળખવા દે છે. જો IIGF તમને વ્યક્તિગત માહિતી આપવાની વિનંતી કરે છે, તો તમને ચોક્કસ હેતુઓ માટે જાણ કરવામાં આવશે જેના માટે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી છે અને તમારી વ્યક્તિગત માહિતીની સુરક્ષા માટે પૂરતા સુરક્ષા પગલાં લેવામાં આવશે.

અમે કોઈ પણ તૃતીય પક્ષ (જાહેર/ખાનગી) ને IIGF પર સ્વૈચ્છિક રૂપે ઓળખી શકાય તેવી કોઈ વ્યક્તિગત માહિતી વેચતા કે શેર કરતા નથી. આ વેબસાઇટને આપવામાં આવેલી કોઈપણ માહિતી નુકસાન, દુરુપયોગ, અનધિકૃત accessક્સેસ અથવા જાહેરાત, ફેરફાર અથવા વિનાશથી સુરક્ષિત રહેશે. અમે વપરાશકર્તા વિશે ચોક્કસ માહિતી એકત્રિત કરીએ છીએ, જેમ કે ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ (IP) સરનામાં, ડોમેન નામ, બ્રાઉઝર પ્રકાર, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, મુલાકાતની તારીખ અને સમય અને મુલાકાત લીધેલા પૃષ્ઠો. અમારી સાઇટની મુલાકાત લેનાર વ્યક્તિઓની ઓળખ સાથે અમે આ સરનામાઓને જોડવાનો કોઈ પ્રયાસ કરતા નથી, સિવાય કે સાઇટને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ શોધી કાવામાં આવ્યો હોય.

અમે કોઈ પણ તૃતીય પક્ષ (જાહેર/ખાનગી) ને સ્વૈચ્છિક રીતે વ્યક્તિગત રૂપે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી વેચતા નથી અથવા શેર કરતા નથી. મુલાકાતની તારીખ અને સમય અને મુલાકાત લીધેલા પૃષ્ઠો. અમારી સાઇટની મુલાકાત લેનાર વ્યક્તિઓની ઓળખ સાથે અમે આ સરનામાઓને જોડવાનો કોઈ પ્રયાસ કરતા નથી, સિવાય કે સાઇટને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ શોધી કાવામાં આવ્યો હોય.